Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt schade die u of uw medewerkers veroorzaken bij derden. De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) vergoedt zowel de schade aan personen als de schade aan spullen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een bedrijfsongeval, een schadeclaim die voortvloeit uit een bedrijfsfout of schade door een gebrekkig product.

Wanneer een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is niet verplicht. Toch kan het verstandig zijn een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor uw bedrijf. Met een aansprakelijkheidsverzekering bent u namelijk verzekerd voor schade waarvoor uw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld. De aansprakelijkheidsverzekering dekt zowel materiële schade als letselschade die door u of uw werknemers wordt veroorzaakt. Het is belangrijk om na te gaan welke risico’s uw bedrijf en uw medewerkers lopen. Deze risico’s kunnen namelijk per branche verschillen. Om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen, kan het lonen uw bedrijf te verzekeren tegen schade waarvoor u of uw medewerkers aansprakelijk gesteld kunnen worden.

Bedrijfsaansprakelijkheid

De bedrijfsaansprakelijkheid geldt niet uitsluitend voor schade aan derden. Werknemers die elkaar onderling schade toebrengen, of schade oplopen tijdens hun werkzaamheden voor het bedrijf, vallen ook onder bedrijfsaansprakelijkheid. Daarnaast biedt een AVB dekking voor milieugevaarlijke stoffen. Daarbij geldt dat schade aan de verzekerde locatie zelf (bijvoorbeeld aan het bedrijventerrein) doorgaans niet wordt vergoed. Een extra voorwaarde is dat de milieugevaarlijke stoffen plotseling zijn vrijgekomen.

Een voorbeeld: een tank of container staat al jarenlang te lekken op het terrein. Het bedrijf weet dit, maar kan het probleem niet op korte termijn verhelpen. Na een paar jaar klopt het bedrijf aan bij de verzekeraar. De verzekeraar zal de claim dan afwijzen, tenzij er een milieuaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten.

Niet vergoed

Wie aanspraak maakt op de bedrijfsaansprakelijkheid, moet kunnen aantonen dat er sprake is van schade aan personen of zaken. Indien de schade niet aantoonbaar is, zal de verzekeraar zich onthouden van een vergoeding. De schade is dan niet gedekt.

Schade aan gebruikte, geleende, gehuurde, vervoerde of bewerkte goederen wordt ook niet vergoed. Datzelfde geldt voor motorrijtuigen en luchtvaartuigen. Rationeel gezien kan namelijk niet worden aangetoond dat het bedrijf daadwerkelijk de schade heeft veroorzaakt.

De premie

Welke premie een bedrijf moet betalen is afhankelijk van de omvang van het bedrijf en welke werkzaamheden het bedrijf uitvoert. Verzekeraars berekenen de premie over de omzet en het WW-jaarloon. Aan het eind van het verzekeringsjaar zal de verzekeraar vragen om een opgave. Het bedrijf moet die opgave verstrekken, zodat de verzekeraar een naverrekening kan doen.

Eigen risico

Voor een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering geldt een eigen risico. Net als bij particuliere zorgverzekeringen geldt; hoe hoger het vrijwillig eigen risico, hoe hoger de premiekorting.

Bij schade

Schade veroorzaakt? Geef de schade dan zo snel mogelijk door aan de verzekeringsadviseur. Het is hierbij belangrijk de verzekeraar zo snel mogelijk van alle informatie te voorzien. Denk daarbij aan de volgende zaken:

  • Wat was de situatie toen de schade ontstond?
  • Wie waren er betrokken?
  • Bij schade aan materieel; wat is de waarde van het materieel?
  • Om wat voor soort schade gaat het? (bijv. letselschade of materiële schade).

Wellicht ten overvloede, maar toch de moeite waard te vermelden: help de verzekeraar om de schade zo snel mogelijk af te handelen.