Contact

Het Aansprakelijkheidsverzekering Informatie Centrum (A.I.C.) is een informatieplatform op het gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen.

Omdat de keuze voor de juiste aansprakelijksheidsverzekering sterk afhankelijk is van persoonlijke omstandigheden, is het niet mogelijk om gedetailleerde informatie te bieden met betrekking tot individuele kwesties. Het A.I.C. heeft dan ook als doel om informatie te verstrekken aan de aansprakelijkheidsconsument als groep. Deze website behandelt enkel de hoofdlijnen van de belangrijkste onderwerpen met betrekking tot het afsluiten en vergelijken van aansprakelijkheidsverzekeringen. Daarnaast beschrijven wij diverse aansprakelijkheidsthema’s die van belang kunnen zijn voor aansprakelijkheidsconsumenten die in bijzondere omstandigheden verkeren, waarbij wij eveneens enkel een weergave bieden van de hoofdlijnen van het betreffende thema.

Omdat het Aansprakelijkheidsverzekering Informatie Centrum zich alleen richt op de algemene informatievoorziening en niet op individuele casus, nemen wij geen persoonlijke vragen in behandeling. Het A.I.C. raad u dan ook ten sterkste aan om vóór het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering altijd advies in te winnen bij een specialist.

Neem contact met ons op

Contact