Onderzoek aansprakelijkheid hondeneigenaren – A.I.C. 2016

De hond is één van de populairste huisdieren van Nederland. Op dit moment heeft 18% van alles huishoudens in Nederland één of meerdere honden. Dit houdt in dat er 1,9 miljoen geregistreerde honden in Nederland zijn. Niet ieder huishouden heeft zeven dagen per week tijd om de hond uit te laten. Vandaar dat sommige hondeneigenaren gebruik maken van een hondenuitlaatservice.

Een interessant thema bij deze uitlaatservice is aansprakelijkheid. Vooral als gekeken wordt naar het aantal bijtincidenten per jaar, rijst een interessante vraag: wie is er aansprakelijk voor de hond op het moment dat de hond is ondergebracht bij deze service?

En in hoeverre zijn Nederlanders voldoende op de hoogte van aansprakelijkheidsbepalingen? Het Aansprakelijkheidsverzekering Informatie Centrum (A.I.C.) deed onderzoek naar de kennis en bewustheid over aansprakelijkheid bij een hondenuitlaatservice. Het onderzoek werd gehouden onder 1016 Nederlanders. Het informatiecentrum kwam tot de volgende verrassende resultaten.

Wat zegt de wet?

In Nederland vinden er jaarlijks 150.000 bijtincidenten buitenshuis plaats waarbij een hond betrokken is. Aansprakelijkheidsverzekering Informatie Centrum 2016 geeft aan dat het volgende in de wet staat: ‘De bezitter van de hond is altijd aansprakelijk voor de door de hond aangerichte schade en of gevolgen van een bijtincident’.  Deze wet is ook van kracht wanneer deze wordt uitgelaten door derden. Enkel wanneer deze derden ervoor kiezen om de hond niet aan te lijnen, zijn deze derden zelf aansprakelijk.

Omdat dieren onberekenbaar kunnen zijn, en dus daarmee een risico vormen in het maatschappelijke verkeer is deze vorm van aansprakelijkheid ontstaan. Indien je letsel oploopt door ‘de eigen energie’ van een dier is de bezitter van het dier hiervoor aansprakelijk. Met eigen energie wordt bedoeld de actie die de hond onderneemt.

Nederlandse hondenbezitter niet bewust van aansprakelijkheid

Van alle hondeneigenaren in Nederland geeft 49% aan, te denken dat de hondenuitlaatservice aansprakelijk is voor de hond tijdens het uitlaten. 47% geeft aan zelf aansprakelijk te zijn voor de hond (ook als de hondenuitlaatservice de hond op dat moment uitlaat). 4% van de hondeneigenaren weet niet wie er aansprakelijk is.

Huisdiereigenaren

Van alle huisdiereigenaren, Nederlanders die een huisdier hebben(maar geen hond), weet ruim de helft (58%) dat de hondeneigenaar altijd aansprakelijk is. Hiertegenover staat 42% van de niet-hondeneigenaren denkt dat de aansprakelijkheid onder de uitlaatservice valt. Van de Nederlanders zonder huisdier geeft 52% aan dat de hondeneigenaren aansprakelijk zijn. Van alle ondervraagden geeft zo’n 8% aan niet te weten wie er aansprakelijk is bij een situatie waarin de hond betrokken is bij een incident.

onderzoek-aansprakelijkheid

Conclusie

Het opvallende aan deze resultaten is dat de Nederlanders zonder hond zich beter bewust zijn van de aansprakelijkheid van een hond, dan de hondeneigenaren zelf. Uit de resultaten blijkt dat ongeveer de helft van alle Nederlanders niet weet dat de hondeneigenaar aansprakelijk blijft voor zijn of haar hond. Daarnaast geeft ook een 8% van de ondervraagden aan geen antwoord te weten op deze vraag.

Invloed op de aansprakelijkheidsverzekering

De gevolgen van een bijtincident met een hond kunnen groot zijn. Een derde van de bijtincidenten heeft medische zorg nodig in de vorm van een huisartsbezoek of zelfs spoedeisende hulp. Dit blijkt uit cijfers van het Juridisch Bureau van Letselschade. Om onduidelijkheid en ongewenste situaties te voorkomen geeft het A.I.C. aan dat het belangrijk is dat iedere Nederlandse uitlaatservice de aansprakelijkheid benoemd en hier uitleg bij geeft op de website. Daarnaast moet dit onderwerp (als het aan het A.I.C. ligt) ook besproken worden bij het opstellen van de documenten wanneer de hond voor het eerst wordt afgeleverd bij een uitlaatservice. Het aansprakelijkheidsverzekering informatie centrum raadt hondenbezitters aan om aansprakelijkheidsverzekeringen te vergelijken op dekkingen en voorwaarden.