Onderzoek: rode kaarten en aansprakelijkheid

De grofweg 8000 tackles1 die jaarlijks een blessure tot gevolg hebben, leiden amper tot rechtszaken. Dit blijkt uit een analyse van het Aansprakelijkheidsverzekering Informatie Centrum. Het informatiecentrum deed bureauonderzoek naar de vraag in hoeverre incorrecte tackles tijdens voetbalwedstrijden leiden tot een rechtszaak en hoe het verloop van deze rechtszaken zich ontwikkeld. Op rechtspraak.nl werden -met enige moeite- in totaal 13 verschillende zaken gevonden. Het onderzoek werd eind augustus 2018 afgerond.

De conclusie: Wanneer er echter een rechtszaak aangespannen wordt word die vrijwel altijd gewonnen. Indien er een rode kaart is gegeven dan lijkt dit zelfs gegarandeerd.

Sport- en spel situatie en aansprakelijkheid

Overtredingen tijdens wedstrijden worden vaak gezien als “onderdeel van het spel” en behoren daarmee tot de zogenaamde sport- of spelsituaties. Bij een dergelijke situatie geldt een verhoogde drempel voor het aansprakelijk stellen van deelnemers van het spel.

Dit heeft te maken met het feit dat er tijdens een voetbalwedstrijd wordt uitgegaan van een een bepaalde mate van geaccepteerd risico op gevaar. Een correcte tackle uitgevoerd op de manier zoals omschreven in de spelregels van de KNVB mag bijvoorbeeld wel op het veld.

Rode kaarten en rechtszaken

Van de 13 (2006-2018) zaken die het wel tot een rechtszaak trapten werden de overtreders 10 keer aansprakelijk gehouden door de rechtbank. In 9 van deze gevallen hebben de overtreders ook een rode kaart gekregen tijdens de wedstrijd. In het andere geval werd duidelijk vermeld dat de scheidsrechter lid was van dezelfde vereniging als de overtreder.

In slechts 1 geval werd de overtreder ondanks een rode kaart niet aansprakelijk gehouden. Deze zaak speelde echter in 2003, ruim een jaar voordat Niels Kokmeijer dubbele beenbreuk opliep door een overtreding van Rachid Bouaouzan. In de twee overige zaken waar geen rode kaart werd gegeven, werd de veroorzaker van de blessure niet aansprakelijk gehouden omdat deze zaken een “geaccepteerd risico” waren en ook door de scheidsrechter niet werden beoordeeld met een rode kaart. Het “geaccepteerde risico” zat hem er in dat dit binnen de spelregels was en dus viel te verwachten.

Buitensporig geweld

Naast de 10 rechtszaken aangaande tackles waren er ook nog 3 andere rechtszaken betreffende een gewelddadige handeling naar een ander persoon. Al deze geweldsincidenten leverden naast een rode kaart minimaal voorwaardelijke straffen op. De laagste schadevergoeding in deze was bijna €3.000, de hoogste schadevergoeding was ruim €12.000. In alle gevallen was er daarnaast sprake van een taakstraf en/of celstraf.

 

rode kaarten onderzoek infographic

KNVB spelregel incorrecte tackles

Een tackle of het aangaan van een duel waarbij de veiligheid van de tegenstander in gevaar wordt gebracht, moet worden bestraft als ernstig gemeen spel. Een speler die naar een tegenstander springt in een duel om de bal te veroveren, hetzij van voren, van opzij of van achteren, en dit doet met een of beide benen met buitensporige inzet of de veiligheid van de tegenstander in gevaar brengt, maakt zich schuldig aan ernstig gemeen spel.

 

KNVB spelregel geweldadidige handelingen

Gewelddadige handeling Een speler maakt zich schuldig aan een gewelddadige handeling als hij buitensporige inzet of geweld gebruikt, of probeert te gebruiken, ten opzichte van een tegenstander, zonder dat dit in strijd om de bal is, of ten opzichte van een medespeler, teamofficial, wedstrijdofficial, toeschouwer, of enig ander persoon, ongeacht het feit of er sprake is van contact. Daaraan toegevoegd: een speler die, niet in strijd om de bal, opzettelijk een tegenstander of enig ander persoon, op het hoofd of in het gezicht slaat met zijn hand of arm, maakt zich schuldig aan een gewelddadige handeling, tenzij de hoeveelheid kracht die werd gebruikt verwaarloosbaar is.

 

Polisvoorwaarden immateriële schade

Immateriële schade tijdens sport- en spelsituaties is bij de meeste verzekeraars uitgesloten van de aansprakelijkheidsverzekering. Enkel bij Centraal Beheer Achmea en United Insurance wordt er uitgekeerd als er per ongeluk letselschade wordt veroorzaakt. Verzekeruzelf en Aon bekijken volgens de voorwaarden alles per afzonderlijk geval. Bij de overige verzekeraars die een sport- en spel clausule hebben worden immateriële schade ten gevolge van medesporters uitgesloten van vergoeding.

VerzekeraarSport en spel VergoedingVergoeding blessure tegenstander
United InsuranceJaTot €25.000,-
Centraal Beheer AchmeaJaTot €25.000,-
VerzekeruzelfJaPer geval bekijken
AONNeePer geval bekijken
OhraJaNee
ANWBJaNee
UnivéJaNee
ABN AmroJaNee
UnigarantJaNee
FBTONeeNee
AegonNeeNee
SNSNeeNee
KlaverbladNeeNee
ASRNeeNee
NowGoNeeNee
INGNeeNee
DitzoNeeNee
De GoudseNeeNee

Verzekeraars keren bij immateriële schade per definitie niet uit als de schade is veroorzaakt of verergerd door een ernstige mate van schuld (=merkelijke schuld), roekeloosheid of opzet van u of een verzekerde. In de gevallen zoals geschetst in de rechtszaken zouden de verzekeraars dan ook niet vergoeden.

1 Rapport Veiligheid.nl (https://www.veiligheid.nl/sportblessures/kennis-cijfers/cijfers)