WA-Verzekering (Voertuigen )

Een WA-verzekering dekt schade aan anderen. Deze verzekering is wettelijk verplicht; vandaar ook de afkorting ‘WA’: ‘Wettelijke Aansprakelijkheid’. Stelt u zich voor dat u een auto-ongeluk veroorzaakt, waarbij het voertuig van de andere bestuurder total loss wordt verklaard. De andere partij ligt, vanwege het ongeluk, in het ziekenhuis en moet een operatie ondergaan. Voor dit soort gevallen is het fijn een verzekering afgesloten te hebben.

Wat verzekert de WA-verzekering?

Een standaard WA-verzekering biedt geen dekking voor schade aan de eigen auto. Is er schade aan uw auto veroorzaakt, dan krijgt u dit vergoed via de WA-verzekering van de schuldige partij.

Een beperkte cascoverzekering of all risk autoverzekering biedt al meer dekking. Bij een beperkt cascodekking is ook schade aan de eigen auto gedekt. Denk bijvoorbeeld aan schade door brand, diefstal, ruitbreuk, storm of een botsing met een dier. Met een all risk-autoverzekering (WA + volledig casco) bent u voor de meeste schade aan de auto verzekerd.

Is een WA-verzekering verplicht?

Een WA-verzekering is verplicht, omdat het de schade aan andermans auto dekt. Alle automobilisten zijn op die manier verzekerd tegen elkaars schade. Witl u een WA-verzekering afsluiten? Gebruik dan onze vergelijker om het beste aanbod te vinden.

WA-verzekering voor motorrijtuigen

Een WA-verzekering voor Motorrijtuigen (WAM) is al verplicht zodra het voertuig op de weg staat, aan het verkeer deelneemt, of als het kentekenbewijs is afgegeven voor het motorrijtuig. Zonder WAM kunnen bestuurders van voertuigen voor nare verrassingen komen te staan. Bijvoorbeeld bij blijvende invaliditeit van een derde. De bestuurder zou dan een leven lang de schade moeten betalen.

Door een verzekering af te sluiten zijn dit soort nare verrassingen te voorkomen. De motorrijtuigenverzekering dekt alleen schade aan personen en zaken. Formeel gezien is de verzekering alleen een verzekering van het motorrijtuig, niet van de aansprakelijke gebruiker. Toch dekt de verzekering ook de schade aan een vervangend motorrijtuig, als deze veroorzaakt is door de aansprakelijke gebruiker.

WA-verzekering voor vaartuigen

De meeste vormen van watersport lijken heel onschuldig, maar toch is er een groot risico op schade. De Nederlandse wateren worden steeds drukker. Daarmee neemt het schaderisico toe. De gevolgen van een ongeluk op het water zijn vaak beperkt tot materiële schade, maar meer dan eens is er ook letselschade. De financiële gevolgen daarvan zijn vaak voor een particulier niet te dragen. Een bootverzekering is niet verplicht, maar wel verstandig.

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren kent slechts een beperkte dekking voor pleziervaartuigen. De verzekering biedt wel een volledige dekking voor het gebruik van kano’s, roeiboten, zeilplanken en surfplanken. Voor modelboten en zeilboten met een motor geldt een uitzondering. Schade aan de eigen boot valt nooit onder de dekking van de AVP. Letselschade en schade aan zaken van anderen vallen hier wel onder.

WA-Verzekering voor luchtvaartuigen

De kans dat u zelf een vliegtuig bezit is klein, maar ook voor een modelvliegtuig geldt dat er een aansprakelijkheidsverzekering moet worden afgesloten. Wie met het vliegtuig gaat vliegen, moet een certificaat kunnen tonen. Dit certificaat is te verkrijgen bij de luchtvaartpolitie.

De WA-verzekering dekt alleen schade aan andere personen en zaken van anderen. Een cascoverzekering dekt ook schade aan uw eigen toestel. Deze verzekering is niet verplicht, maar wel aan te raden, vanwege de waarde van een vliegtuig.

WA-Verzekering voor aanhangers

Voor aanhangers geldt geen aparte verzekering. Zodra de aanhangwagen is gekoppeld, is deze automatisch WA-verzekerd door de verzekering van het trekkend voertuig. Als de aanhangwagen niet is aangekoppeld, valt deze onder de persoonlijke WA-verzekering. In het buitenland kan het noodzakelijk zijn de aanhangwagen op de groene kaart te vermelden. We raden aan dit van tevoren na te vragen.

Wie de aanhanger extra wil verzekeren, kan dit doen door middel van een aanvullende verzekering. De aanhanger is dan ook verzekerd tegen schade en diefstal. De verzekeraar kan dan wel extra eisen stellen aan de stalling- en anti-diefstalbeveiliging. Een dergelijke verzekering is vooral interessant voor eigenaren van een boottrailer, autotranssporter of verkoopwagen. De sloten en wielklemmen moeten waarschijnlijk wel voorzien zijn van een certificaat.