Aon Nederland

Interesse in de AON aansprakelijkheidsverzekering? Bekijk hier meer informatie over deze verzekeraar.

De fundering van Aon Nederland werd al gelegd in de Gouden Eeuw. In deze tijd dreef Nederland op grote schaal handel in Oost- en West-Indië. De scheepvaart leverde destijds veel geld op, maar was tegelijkertijd een gevaarlijke onderneming. Zeevaarders voeren met relatief kleine schepen en beperkte navigatiemiddelen op open zee. Koopvaardijschepen werden veelal blootgesteld aan stormen, tyfoons, piraten en ziekten. Het kwam dan ook regelmatig voor dat schepen en handelswaar verloren gingen.

Om de risico’s van zeevarende ondernemingen op te vangen, werd de zogenoemde assurantiemakelaar in het leven geroepen. Kapiteins, scheepseigenaren en andere betrokkenen konden bij een assurantiemakelaar een verzekering afsluiten. Op deze manier konden ondernemers hun financiële belangen veiligstellen.

In 1688 sloot de eerste grondlegger van Aon, assurantiemakelaar Evert van Heijningen, de eerste Nederlandse verzekeringspolis af. Na zijn overlijden werd het bedrijf voortgezet door familieleden. In 1770 werden de bedrijfsbelangen door gebrek aan opvolgers verkocht. De belangen gingen op in verschillende fusies, en werden uiteindelijk opgenomen in de Hudig-Langeveldt Groep. Deze ontstond in 1972 uit een fusie tussen de assurantiekantoren Langeveldt uit Amsterdam en D. Hudig & Co. uit Rotterdam.

De Hudig-Langeveldt Groep werd in 1991 overgenomen voor de Amerikaanse financiële dienstverlener Aon Corporation, gevestigd in Chicago. De naam van dochteronderneming Hudig-Langeveldt werd twee jaar later veranderd in Rollins Hudig Hall. In 1996 werd de naam opnieuw veranderd. Ditmaal zette de onderneming zijn activiteiten voort onder de naam Aon Hudig.

De tweede grondlegger van Aon was assurantiemakelaar Franco Mendes. Er zijn polissen van zijn hand gevonden die dateren uit 1765. De firma van Mendes groeide in de achttiende eeuw uit tot een grote verzekeringsmakelaar. Het concern onderging verschillende fusies en ging uiteindelijk op in het internationale assurantiemakelaarskantoor Alexander & Alexander. In 1997 fuseerden Aon Hudig en Alexander & Alexander onder naam Aon Nederland.

De AON aansprakelijkheidsverzekering kun je hier vergelijken met andere verzekeraars.

Aon Aansprakelijkheidsverzekering

  • Eigen risico: €0,00
  • Vrijwillig eigen risico: Nee
  • Maximale vergoeding: €2.500.000,00
  • Dekking gezin: Ja
  • Dekking huisdieren: Ja
  • Dekking geleende spullen: Ja
  • Maximale dekking geleende spullen: €5.000,00
  • Verhaalsbijstand: Nee
  • Jachtverzekering: Ja

*Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 13-01-2017

Bezoekadres

Aon Nederland

Admiraliteitskade 62

3063 ED Rotterdam

Postadres

Postbus 518

3000 AM Rotterdam