Wat doet een Aansprakelijkheidsverzekering? | Uitleg

Met een aansprakelijkheidsverzekering dekt u uw aansprakelijkheid voor schade bij derden. Wilt u uzelf, uw partner en/of uw gehele gezin dekking bieden, dan kunt u een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) afsluiten. Op deze pagina behandelen we de volgende punten omtrent de aanspakelijkheidsverzekering voor particulieren:

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren?

Met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) bent u gedekt voor uw aansprakelijkheid voor schade aan zaken en aan personen (letselschade). U hoeft echter niet altijd de schade zelf veroorzaakt te hebben. Een gesprongen leiding die schade veroorzaakt bij uw buren is bijvoorbeeld een situatie waarbij u niet direct de schuldige bent. Toch kan u voor deze schade wettelijk aansprakelijk worden gesteld. Dit fenomeen wordt ook wel risicoaansprakelijkheid genoemd.

Een grote voorwaarde voor uw verzekeraar om uit te keren is dat u aansprakelijk bent voor de te verhalen schade aan een persoon of een bepaalde zaak. In dat geval zijn de gevolgschaden, schades die voortvloeien uit het incident, eveneens gedekt.

Om gebruik te maken van uw aansprakelijkheidsverzekering, moet u zelf een claim indienen in geval van schade. Volgens de bond van verzekeraars dient de gemiddelde Nederlander eens in de 25 jaar een claim in, terwijl maar liefst 99% van de Nederlanders een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren heeft afgesloten. Dit komt mede door het feit dat veel mensen vergeten om schade te claimen, in de veronderstelling dat de AVP geen dekking biedt.

Waarom heb je een aansprakelijkheidsverzekering (AVP) nodig?

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren beschermt de vermogenspositie van uzelf, en van degene die door uw toedoen schade heeft geleden. Mocht u bijvoorbeeld iemand letsel hebben aangebracht, of een eigendom hebben beschadigd (denk aan een auto), dan kan de schadevergoeding flink oplopen. Vaak kan de aansprakelijke zo’n groot financieel risico niet zelf dragen. Daarnaast wordt het slachtoffer hier extra door gedupeerd, sinds deze geen schade kan verhalen op iemand die zich geen vergoeding kan veroorloven.

Wat dekt de aansprakelijkheidsverzekering (AVP)?

De dekking van een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren kan een groot grijs gebied zijn. Onderstaand behandelen we de verschillende vormen van dekking die bij de meeste verzekeraars van toepassing zijn.

Gezin of samenwonend

U kunt een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor uzelf, maar ook voor uw partner of het gehele gezin.

Verzekerden die binnen het gezin horen zijn:

 • Uzelf, de verzekeringsnemer
 • Uw echtgenoot of geregistreerde partner
 • In gezinsverband samenwonende personen
 • Het huispersoneel (de aansprakelijkheid houdt hier wel verband met de werkzaamheden die zij uitvoeren voor de verzekerde)
 • Uw minderjarige kinderen
 • Uw meerderjarige, ongehuwde kinderen die bij u inwonen of uitwonend zijn voor een studie
 • Eventuele groot- of schoonouders, ongehuwde bloed- en aanverwanten die bij uw (meerderjarige) kinderen inwonen
 • Logés van uzelf of uw kinderen

Wanneer u een aansprakelijkheidsverzekering met alleenstaandendekking afneemt, dan geldt de dekking alleen voor uzelf, logés en huispersoneel. Bij sommige verzekeraars geldt de alleenstaandendekking ook voor kinderen onder de 14 jaar.

Huisdieren

Ook schade die is veroorzaakt aan anderen door uw hond of kat is gedekt via de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Lees meer over de voorwaarden bij schade door huisdieren op onze Huisdieren pagina.

Kinderen: oppassen en logeren

Wanneer uw kind schade veroorzaakt tijdens het oppassen door vrienden of familie geldt over het algemeen geen aansprakelijkheid. Omdat uw vrienden of kennissen uw kind in hun huis laten, aanvaarden ze indirect de kans dat uw kind iets kapot kan maken. Het risico is in wezen even groot als dat hun eigen kind iets zou laten sneuvelen. Om deze reden geven de meeste verzekeraars geen dekking.

Wel is het in sommige gevallen mogelijk dat een vriend of kennis de schade kan verhalen die uw kind in zijn/haar huis heeft veroorzaakt. In dit geval moet er sprake zijn van een oppasclausule. Op onze Aansprakelijkheidsverzekering voor kinderen pagina kunt u hier meer over lezen.

Vriendendienst

Iemand is zo aardig om een onbetaald klusje in uw huis te verrichten. Dit wordt door verzekeraars als ‘vriendendienst’ bestempeld. In dit geval komt het niet vaak voor dat iemand wettelijk aansprakelijk gehouden wordt in geval van schade. De klusser klust namelijk op het risico van de benadeelde. Dit kan betekenen dat een verzekeraar in eerste instantie niets wil vergoeden.

Er bestaan echter situaties waarin u iets stukmaakt bij een goede kennis en u zich geroepen voelt om de door u veroorzaakte schade te vergoeden, of u nu wel of niet wettelijk aansprakelijk bent. Voor dit geval hebben alle verzekeraars inmiddels een aparte ‘vriendendienstclausule’ opgenomen in hun voorwaarden, waarbij meestal een vergoeding van maximaal €12.500 kan worden uitgekeerd. Hierbij kijkt de verzekeraar wel of u ook aansprakelijk zou zijn als u de dienst niet in het kader van een vriendendienst had verricht. Ook mogen uw buren en/of vrienden niet medeschuldig zijn aan de geleden schade.

Sport en spel

Stel: tijdens een voetbalwedstrijd krijgt een supporter de bal vol in het gezicht geschoten, en breekt zijn of haar neus. In dit geval is er geen sprake van wettelijke aansprakelijkheid, omdat er niks onrechtmatigs heeft plaatsgevonden. Toch is het mogelijk om een compensatie te krijgen voor de geleden schade, dankzij de sport- en spelclausule binnen de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Hierbij wordt de schade volledig of soms gedeeltelijk vergoed wanneer:

 • Er geen aansprakelijkheid valt toe te kennen aan de veroorzaker;
 • De benadeelde niet zelf onderdeel was van de sport/het spel;
 • De schade niet deels is veroorzaakt door toedoen van de benadeelde.

Mocht u een sport- en spelclausule willen, let dan goed op de voorwaarden van uw verzekeraar. De meeste verzekeraars hebben deze clausule namelijk vooralsnog niet opgenomen in hun aansprakelijkheidsverzekering.

Geleende spullen

Wanneer u een boor hebt geleend van uw buurman en deze gaat stuk, dan wil u deze natuurlijk via uw aansprakelijkheidsverzekering vergoeden. Voorheen was dit niet mogelijk binnen de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Alle verzekeraars hebben echter een zogeheten opzichtclausule in hun aansprakelijkheidsverzekering opgenomen, waardoor de boormachine uit het voorbeeld toch gedekt is. Meestal zit er wel een maximale vergoeding aan deze clausule vast van €10,000 of €25,000. Daarnaast zijn de volgende zaken uitgesloten van dekking:

 • Schade die ontstaat aan spullen die u hebt via huur, huurkoop, lease, erfpacht, pand- of vruchtgebruik en abonnementen (zoals de bibliotheek);
 • Spullen die u beroepsmatig of onrechtmatig (diefstal) hebt. Dat geldt ook voor motorrijtuigen, caravans, vouwwagens, motor- of zeilvaartuigen en luchtvaartuigen;
 • Geld, betaalpassen en creditcards.

Hangmatarrest

Het is tegenwoordig mogelijk dat een eigenaar van een huis, auto of dier een tweede eigenaar aansprakelijk kan stellen voor een deel van de geleden schade. Dit is mede mogelijk gemaakt door een uitspraak van de Hoge Raad in het veelbesproken hangmatarrest. In deze zaak liep een vrouw in 2005 een dwarslaesie op toen een gemetselde pilaar van haar woning afbrak en bovenop haar neerviel. Op dat moment lag zij in een hangmat, waarvan zij een deel had vastgemaakt aan de desbetreffende pilaar.

In de regel had het slachtoffer geen recht op vergoeding, aangezien ze het slachtoffer was van haar eigen woonhuis. Toch werd de zaak aan de rechter voorgelegd, en deze besliste dat het wel degelijk mogelijk was dat de vrouw de mede-eigenaar aansprakelijk kon stellen voor de schade. Omdat er in dit geval sprake was van een aansprakelijkheidsverzekering, werden de kosten vergoed door de verzekeraars. Wel oordeelde de rechter dat 50% van de schade moest worden uitgekeerd.

Zaken die niet worden vergoed door de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

De AVP dekt doorgaans geen schade die is veroorzaakt door:

 • Materiële schade aan zaken van iemand die op uw polis is meeverzekerd (denk bijvoorbeeld aan uw partner of kind);
 • Caravans, motorrijtuigen, vaartuigen waar u een vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben een eigen verzekering nodig). Een uitzondering wordt gemaakt in geval van joyriding of -sailing, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar;
 • Schade die met opzet is toegebracht (vandalisme, of schade die wordt veroorzaakt onder invloed van verdovende middelen) of door seksueel misbruik. Bij kinderen jonger dan 14 jaar valt schade door opzet wel onder de AVP-dekking;
 • Schade waarbij sprake is van groepsaansprakelijkheid.

Geboorte melden

Bij veel verzekeraars is het verplicht om te melden wanneer er een kind is geboren. Bij een aantal verzekeraars zijn kinderen echter automatisch meeverzekerd op uw huidige gezinspolis. Meer hierover kunt u lezen op de Aansprakelijkheidsverzekering voor kinderen pagina.