SNSbank

De geschiedenis van SNS gaat terug naar het jaar 1817. In dat jaar werd de oudste voorloper van SNS opgericht; de Nutsspaarbank. De bank werd opgericht door een departement van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen en was de allereerste spaarbank van Nederland. Sparen werd toentertijd gezien als een middel om de zelfredzaamheid van Nederlanders te bevorderen. De spaarbank moest ervoor zorgen dat dit gedrag werd gestimuleerd.

Na de oprichting van de Nutsspaarbank werden tientallen andere plaatselijke spaarbanken opgericht. Vanaf de jaren zeventig in de twintigste eeuw fuseerden steeds meer van deze plaatselijke spaarbanken tot regionale spaarbanken. Deze banken hadden een grotere slagkracht dan de kleinere plaatselijke banken.

In 1987 fuseerde twee regionale spaarbanken; de Gelders-Utrechtse Spaarbank en Spaarbank Limburg. De banken gingen verder onder de naam Samenwerking Nederlandse Spaarbanken (SNS). In de jaren negentig sloten zich opnieuw enkele regionale banken aan. In 1992 werd de Centrale Volksbank een dochteronderneming van de SNS Groep.

In 1997 bereikten de SNS Groep en de Reaal Groep een akkoord over een fusie tussen de twee concerns. De nieuwe onderneming kon naast financiële producten ook verzekeringen gaan aanbieden. In de jaren die volgden groeide de corporatie hard. Zo werden onder andere AXA en Winterthur overgenomen.

Als gevolg van de kredietcrisis werd het concern in 2013 noodgedwongen genationaliseerd. Er werd besloten de bank- en verzekeringstakken te scheiden. In de praktijk betekende dit een splitsing van SNS en Reaal. De verwachting is dat de herstructurering van de ondernemingen in 2017 wordt afgerond.

SNS Aansprakelijkheidsverzekering

  • Eigen risico: €0,00
  • Vrijwillig eigen risico: Nee
  • Maximale vergoeding: €2.500.000,00
  • Dekking gezin: Ja
  • Dekking huisdieren: Ja
  • Dekking geleende spullen: Nee
  • Maximale dekking geleende spullen: €0,00
  • Verhaalsbijstand: Ja
  • Jachtverzekering: Ja

*Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 13-01-2017

Bezoekadres

SNSbank

Croeselaan 1

3521 BJ Utrecht

Postadres

Postbus 1600

3500 BP Utrecht