Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Wat dekt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen vermogensschade. Daarbij valt te denken aan schadevergoedingen, maar ook aan juridische kosten. In onze rechtsstaat kan iedereen een proces aanspannen, waardoor de kosten voor bedrijven snel kunnen oplopen. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt dan een deel van de proceskosten en de kosten van juridische bijstand.

Daarnaast dekt de verzekering ook wettelijke rente en de zogenaamde bereddingskosten. De verzekeraar kijkt niet of de schadeclaim gerechtvaardigd is. Het feit dat er een proces is geweest, is genoeg reden tot het uitkeren van een vergoeding.

Wanneer een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht, maar het biedt zekerheden. De ondernemer is beschermd tegen eventuele aanspraken wegens nalatigheid. Daarbij valt te denken aan:

 • Privacyschending: met name met het aanbieden van een online dienst kan de privacy van een derde al snel geschonden zijn. In zo’n geval biedt de verzekering een dekking tegen schadeclaims vanwege het schenden van de privacy, of inbreuk op de geheimhoudingsplicht;
 • Het geven van verkeerde adviezen;
 • Reconstructie: documenten kunnen verloren gaan, of beschadigd raken. De verzekeraar keert hiervoor een vergoeding uit;
 • Smaad en laster: per ongeluk de goede naam van een derde aangetast? Dan kan de derde een rechtszaak beginnen wegens smaad en laster. De verzekeraar betaalt de verdediging en (een gedeelte van) de eventuele schadevergoeding;
 • Verdedigingskosten: als het tot een rechtszaak komt, zult u verdedigd moeten worden door een advocaat. Dit noemt men verdedigingskosten. Deze kosten, plus de kosten van juridische bijstand en andere kosten en wettelijke rente, worden gedekt door de verzekering;
 • Inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten: een fout met betrekking tot het auteursrecht is snel gemaakt. Wie in alle vluchtigheid een foto van Google op zijn of haar website gebruikt, kan rekenen op een forse claim. Andersom werkt dat ook: fotografen die opmerken dat hun producties zonder toestemming of vergoeding worden gebruikt in producties van derden, kunnen via de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekking vragen voor een rechtszaak;
 • Expertise: de verzekeraar kan eventueel zorgen voor de beste deskundigen, die een specialisatie hebben op uw vakgebied.

Niet gedekt

Deze verzekering dekt alleen vermogensschade. Materiële schade aan personen en zaken wordt vergoed vanuit de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

De premie

De premie komt tot stand aan de hand van meerdere factoren:

 • De beroepsgroep;
 • De jaaromzet (exclusief BTW);
 • Voor welk bedrag u per aanspraak en per jaar verzekerd wilt zijn;
 • Of u de bedrijfsaansprakelijkheid ook mee wilt verzekeren;
 • Of de activiteiten van afgelopen jaar ook onder de dekking moeten vallen.

De verzekeraar berekent na het verstrekken van deze informatie een premiebedrag.