FAQ – Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering roept bij veel mensen vragen op. Want wat is een aansprakelijkheidsverzekering? Vaak gaan de vragen over specifieke situaties. We hebben een paar van deze veelgestelde vragen op een rijtje gezet:

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) dekt de verzekerde tegen kosten die op hem worden verhaald wanneer de verzekerde aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan derden. De aansprakelijkheidsverzekering dekt de schade als er geen sprake is van opzet, opzicht (tijdelijk beheer) of nalatigheid. Voor aansprakelijkheid in het verkeer moet men apart een WA (Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering) afsluiten.

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt geen schade als gevolg van:

  1. Opzet (kennelijke intentie schade aan te richten)
  2. Opzicht (tijdelijk beheer over het goed van een derde)
  3. Nalatigheid (het verzuim enigerlei handeling te verrichten, zoals onderhoud, die redelijkerwijs verwacht had mogen worden ter preventie van de schade)
  4. Motorvoertuigen (hiervoor sluit men een WA-verzekering of een autoverzekering af)
  5. Onderlinge aansprakelijkheid (schade die gezinsleden onderling veroorzaken

Mijn zoon/dochter gaat op zichzelf wonen. Geldt de aansprakelijkheidsverzekering dan nog?

Uw zoon of dochter is nog verzekerd voor de aansprakelijkheidsverzekering als hij of zij uitwonend is voor zijn of haar studie. Voorwaarde is wel dat er een gezinsdekking is afgesloten. Gaat het niet om een studie, of is er geen gezinsdekking afgesloten, dan moet uw zoon of dochter zelf een verzekering afsluiten. Bekijk voor meer info onze studenten pagina.

Moet ik gezinsuitbereiding melden?

Of u gezinsuitbreiding moet melden, hangt af van de verzekeringen die u heeft afgesloten. Als u ook een zorgverzekering of een doorlopende reisverzekering heeft, wil de verzekeraar meestal graag op de hoogte gesteld worden van extra verzekerden. Wie al gezinsdekking heeft, hoeft vaak niets te doen.

Sommige verzekerden hebben een alleenstaandendekking. Deze dekking komt bij gezinsuitbreiding te vervallen. In dat geval is er een gezinsdekking aan de orde. Dit moet u uiteraard wel melden.

Is schade tijdens het werk verzekerd?

Schade tijdens het werk is per saldo niet verzekerd. Alleen de bezigheden van uzelf en uw gezin zijn als particulier verzekerd. Betaalde arbeid wordt dus niet verzekerd. Daarentegen vergoeden verzekeraars wel bij schade die voortkomt uit vrijwilligerswerk. Ook schade tijdens een stage, vakantiebaan of krantenwijk van de kinderen is meeverzekerd.

Moet ik verplicht een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

Een aansprakelijkheidsverzekering is in principe niet verplicht. Maar het is niet handig om u daardoor te laten leiden. Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje, waardoor de onkosten aardig kunnen oplopen. Een particuliere aansprakelijkheidsverzekering is dus zeker aan te raden. De premie is vaak laag en de dekkingen zijn vrij uitgebreid.

Hoe zit het met huisdieren en de aansprakelijkheidsverzekering?

Alle schade veroorzaakt door huisdieren is meeverzekerd. Daarbij moet het wel duidelijk zijn dat u deze dieren als hobby houdt. Schade door dieren aan zaken van degene die op het huisdier past is vaak ook gedekt.

Is er een eigen risico, zoals bij een zorgverzekering?

Bij een aansprakelijkheidsverzekering is er meestal geen sprake van een eigen risico, met uitzondering van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Kan ik andere gezinsleden aansprakelijk stellen?

Gezinsleden kunnen elkaar niet aansprakelijk stellen, tenzij het gaat om letselschade. Voorwaarde is dan wel dat de schade niet al ergens anders is verzekerd.

Wanneer keert de verzekering uit?

De aansprakelijkheidsverzekering keert uit als u, uw partner of één van de kinderen (letsel)schade aan (goederen van) anderen heeft toegebracht. Daar is de aansprakelijkheidsverzekering juist voor bedoeld. Ook in het geval van vriendendiensten, sport en spel,tijdens het logeren en oppassen bent u verzekerd tegen (letsel)schade.