Onderzoek aansprakelijkheid bij incidenten met drones

Door grote verbeteringen in het gebruiksgemak is het besturen van een drone tegenwoordig makkelijker dan ooit tevoren. Toch kan er tijdens het vliegen nog altijd iets misgaan en hierbij kunnen zowel omstanders, als de eigendommen van anderen schade oplopen.

Het onderzoek

Het A.I.C. deed bureauonderzoek op basis van 545 incidenten met drones, die openbaar gemeld zijn. Daarnaast dook het A.I.C. in de polisvoorwaarden van de 30 verschillende verzekeraars van aansprakelijkheid, om er zo achter te komen of en hoe drone-liefhebbers zich middels een aansprakelijkheidsverzekering kunnen verzekeren voor schade die is veroorzaakt door en met drones.

Oorzaken van drone-incidenten

Vooral als je een drone tijdens het vliegen uit het oog verliest en je -hierdoor- niet op een veilige manier kunt landen, kun je als bestuurder gemakkelijk schade veroorzaken. In totaal analyseerde het A.I.C. de data van meldingen door mensen die vanaf 2015 hebben aangeven hun drone tijdens een vlucht te zijn kwijtgeraakt.

Drones die wegvliegen

Van de mensen die hier de oorzaak voor hebben aangegeven, stelt 64% dat dit het gevolg is van het verliezen van het signaal tussen de drone en de afstandsbediening. De drones worden hierdoor vaak onbestuurbaar en vliegen een specifieke richting op, zonder dat de bestuurder daar invloed op heeft. Dit wordt ook wel een ‘fly away’ genoemd.

Wind, technische gebreken en een lege accu

De wind wordt daarna door de bestuurders benoemd als meest voorkomende oorzaak van een drone-incident (25,8%). In 5,5% van de gevallen wordt tijdens het vliegen een inschattingsfout gemaakt waardoor de drone iets raakt uit de omgeving en onbestuurbaar wordt. Tijdens 3% van de gevallen is het incident te wijten aan een ander technisch mankement. Tot slot is 1,7% van de drone-incidenten het gevolg van een lege batterij.

Meeste brokkenpiloten in Overijssel en Gelderland

Als het aantal incidenten wordt afgezet tegen het inwonersaantal (per provincie), blijken de meeste incidenten, relatief gezien, in Overijssel plaats te vinden. Mensen in Overijssel raken namelijk 40,4% vaker dan landelijk gemiddeld hun drone kwijt tijdens een vlucht.

Ook in Gelderland vinden relatief veel incidenten met drones plaats. In Gelderland veroorzaakt men 36,9% vaker dan landelijk gemiddeld een drone-incident. In Limburg doet men het het beste: hier gebeuren juist 40,4% minder incidenten vergeleken met het landelijke gemiddelde.

Verzekeraars en drones

Schade door drones wordt niet door alle aansprakelijkheidsverzekeraars vergoed. Bij verzekeraars Inshared en Ditzo moet men de veroorzaakte schade namelijk altijd uit eigen zak betalen. Deze verzekeraars sluiten schade door drones namelijk expliciet uit in hun polisvoorwaarden. Drone-piloten kunnen in dit geval dus beter een andere verzekeraar kiezen.

Gelukkig is er ook goed nieuws voor het stijgende aantal drone-eigenaren in Nederland. Bij de meeste verzekeraars wordt de schade die veroorzaakt is door een drone namelijk wel gedekt. Hier zijn echter wel altijd specifieke voorwaarden van toepassing.

Zo mag de drone niet zwaarder zijn dan het -in de polisvoorwaarden- aangegeven gewicht. In enkele gevallen worden er door de verzekeraars ook voorwaarden verbonden aan de locatie en de manier waarop er gevlogen wordt tijdens het veroorzaken van de schade. Zij keren bijvoorbeeld alleen uit als de bestuurder zich op het moment van vliegen aan de Regeling modelvliegen hield.

VerzekeraarVergoeden drone schadeVoorwaardenMaximaal drone gewicht
ABN AMROJaGewichtslimiet, Regeling modelvliegen25 kg
AegonJaGewichtslimiet, oppervlakte drone minder dan 1,5 m²25 kg
AllianzJaGewichtslimiet, hobbymatig vliegen, Regeling modelvliegen25 kg
ANWBJaGewichtslimiet25 kg
Aon directJaGewichtslimiet20 kg
a.s.r.JaGewichtslimiet, hobbymatig vliegen, in Europa, Regeling modelvliegen25 kg
Avéro (Achmea)JaGewichtslimiet25 kg
BLGJaGewichtslimiet20 kg
Bovag (via Bovemij)JaGewichtslimiet25 kg
Centraal BeheerJaGewichtslimiet25 kg
De GoudseJaGewichtslimiet4 kg
De Nederlanden van NuJaGewichtslimiet20 kg
DitzoNeenvtnvt
FBTOJaGewichtslimiet20 kg
HEMAJaGewichtslimiet20 kg
INGJaGewichtslimiet25 kg
InsharedNeenvtnvt
InterpolisJaGewichtslimiet25 kg
KlaverbladJaGewichtslimiet25 kg
LancyrJaGewichtslimiet25 kg
Nationale NederlandenJaGewichtslimiet25 kg
nowGoJaGewichtslimiet20 kg
OHRAJaGewichtslimiet25 kg
ReaalJaGewichtslimiet, Regeling modelvliegen20 kg
SAAJaGewichtslimiet20 kg
SNS BankJaGewichtslimiet20 kg
UnigarantJaGewichtslimiet25 kg
United InsuranceJaGewichtslimiet25 kg
UnivéJaGewichtslimiet25 kg
VerzekeruzelfJaGewichtslimiet20 kg

Drones en de polisvoorwaarden

Omdat de voorwaarden per verzekeraar erg verschillend zijn, is het verstandig om vóór het vliegen goed het polisblad door te nemen. Niet alle verzekeraars lijken echter op de hoogte te zijn van de populariteit van drones. Het begrip ‘drone’ wordt namelijk nauwelijks in de voorwaarden vermeld. Bij 19 verzekeraars (63%), vallen drones onder de categorie “modelvliegtuig”. Omdat drones niet het uiterlijk hebben van een traditioneler modelvliegtuig, kan dit voor verwarring zorgen.

Regels voor veilig vliegen

Drones kunnen dus voor gevaarlijke situaties zorgen. Dit is ook de Nederlandse overheid niet ontgaan. Daarom zijn er enkele regels opgesteld waar alle hobbymatige drone-gebruikers zich aan moeten houden.

Deze regels zijn opgenomen in de zogeheten “Regeling modelvliegen”. De belangrijkste regels zijn als volgt:

  • Er mag nooit in het donker gevolgen worden;
  • Vanaf de grond moet de drone en het luchtruim daaromheen ten allen tijde goed zichtbaar zijn;
  • Er mag niet boven bebouwing, mensenmenigten, spoorlijnen, wegen en havens gevlogen worden;
  • Er mag niet in een straal van 3 kilometer van een vliegveld gevlogen worden;
  • Er mag niet hoger dan 120 meter boven de grond of het water gevlogen worden.