Brief aansprakelijk stellen algemeen (formeel)

[NAAM GEDUPEERDE]
[ADRES GEDUPEERDE]
[POSTCODE + WOONPLAATS GEDUPEERDE]
[DATUM + WOONPLAATS]

[NAAM TEGENPARTIJ]
[ADRES TEGENPARTIJ]
[POSTCODE WOONPLAATS TEGENPARTIJ]

Betreft: Aansprakelijkheid (letsel)schade.

Geachte heer / mevrouw [achternaam tegenpartij],

Naar aanleiding van het ongeval / de schade (verwijderen wat niet van toepassing is) van [datum] stuur ik deze brief. Op [datum] heeft een situatie plaatsgevonden waarbij ik door uw toedoen schade heb geleden. De omvang van deze schade is nog niet volledig duidelijk.

Het volgende is naar mijn beleving gebeurd:

[beschrijf gebeurtenis, eventueel ook getuigen noemen]

Hierbij stel ik u aansprakelijk voor de door mij geleden schade.

Het is mogelijk dat u verzekerd bent middels een aansprakelijkheidsverzekering. Omdat u een onrechtmatige daad hebt gepleegd, raad ik u aan uw verzekeraar over dit voorval te informeren. Als ik binnen [x aantal dagen] niet door u geïnformeerd ben, ga ik ervan uit dat u de schade volledig zelf op zich zal nemen. Ik verzoek u mij een brief terug te sturen met daarin de volgende informatie:

  • Wie uw verzekeraar is
  • Het adres en telefoonnummer van de afdeling die uw schade in behandeling heeft genomen.

Om er zeker van te zijn dat deze brief door u is ontvangen, heb ik deze aansprakelijkheidsstelling per aangetekende post verstuurd.

Alle rechten behoren toe aan mijzelf.

Hoogachtend,

[handtekening]

[naam gedupeerde]