Brief aansprakelijk stellen algemeen (informeel)

[NAAM GEDUPEERDE]
[ADRES GEDUPEERDE]
[POSTCODE + WOONPLAATS GEDUPEERDE]

[DATUM + WOONPLAATS]

[NAAM TEGENPARTIJ]
[ADRES TEGENPARTIJ]
[POSTCODE + WOONPLAATS TEGENPARTIJ]

Betreft: Aansprakelijkheid (letsel)schade.

Beste  [voornaam + achternaam tegenpartij],

Naar aanleiding van de geleden schade op [datum] verzend ik deze brief. Op [datum] heeft u mij schade toegebracht. Graag wil ik uiteenzetten wat er precies gebeurd is.

[beschrijf gebeurtenis, eventueel ook getuigen noemen]

Bij dezen stel ik u aansprakelijk voor de geleden schade. Ik raad u aan contact op te nemen met de aansprakelijkheidsverzekeraar. Indien u deze niet hebt, neem ik aan dat u de schade volledig zelf zal vergoeden. Stuurt u mij in ieder geval de volgende informatie terug?

  • Wie uw verzekeraar is
  • Het adres en telefoonnummer van de afdeling die uw schade in behandeling heeft genomen.

Om er zeker van te zijn dat deze brief door u is ontvangen, heb ik deze aansprakelijkheidsstelling per aangetekende post verstuurd.

Alle rechten behoren toe aan mijzelf.

Hoogachtend,

[handtekening]
[naam gedupeerde]