Brief aansprakelijk stellen voor vertraging vlucht

[NAAM GEDUPEERDE]
[ADRES GEDUPEERDE]
[POSTCODE + WOONPLAATS GEDUPEERDE]

[DATUM + WOONPLAATS]

[NAAM LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ]
[ADRES LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ]
[ANTWOORDNUMMER / POSTBUSNUMMER]

Betreft: Klacht over vertraging van mijn vlucht

Geachte heer/mevrouw,

Op [datum] vloog ik met [vluchtnummer] van uw maatschappij naar de bestemming [plaats]. De vlucht had [aantal uren] vertraging. Daardoor heb ik schade geleden.

Zo heb ik extra kosten moeten maken voor [voorbeelden: een hotelovernachting, maaltijden]. De Europese Verordening stelt dat ik recht heb op een vergoeding van deze kosten. Ik verzoek u daarom tot betaling van mijn noodzakelijk gemaakte kosten. Als bijlage treft u een kopie van de door mij gemaakte kosten.

[Meer dan 3 uur te laat op eindbestemming?]

Het Hof van Justitie besloot enige tijd geleden dat reizigers met meer dan drie uur vertraging recht hebben op compensatie. De Europese Verordening schrijft dit bedrag voor. Deze verordening stelt het compensatiebedrag in mijn geval vast op [250 euro bij minder dan 1500 km / 400 euro bij afstand tussen 1500 en 2500 km / 600 euro bij afstand van meer dan 3500 km].

[Meer dan vijf uur vertraging en helemaal niet meer gevlogen]

De uiteindelijke vertraging bedroeg meer dan vijf uur. Hierdoor was ik genoodzaakt het besluit te nemen om mijn vlucht te annuleren. Ik heb recht op een retourbedrag ten waarde van mijn vliegticket. Volgens de Europese Verordening heb ik het recht dit bedrag binnen zeven dagen retour te krijgen.

Ik verzoek u vriendelijk mijn brief binnen twee weken in de behandeling te nemen en het compensatiebedrag op mijn rekening te storten: [uw rekeningnummer] ten name van [uw naam].

Om er zeker van te zijn dat u dit schrijven tijdig ontvangt, verstuur ik u deze brief per aangetekende post.

Hoogachtend,

[HANDTEKENING]
[NAAM GEDUPEERDE]